Projektledning

Vi på dooby har lång erfarenhet av projektledning av alla typer av byggprojekt, från små åtgärder till stora ombyggnationer och renoveringar. För oss är det viktigt att våra experter är med så tidigt som möjligt i planeringen. Det gör att vi tillsammans med er kan värdera arbeten som skall utföras och upprätta ett så komplett förfrågningsunderlag som möjligt. En tidig inblandning minimerar risker och bidrar till att kostnader för tillkommande arbeten hålls nere.

Projektledning bygg

När underhållsplanen är beslutad eller när något oväntat sker med fastigheterna är det dags att driva igenom entreprenaderna på ett säkert och kvalitetssäkrat sätt. Doobys målsättning och ambition som projektledare är att vara med så tidigt som möjligt. Det för att ta fram rätt projekthandlingar, tekniska underlag och planer. En bra start krävs för att kunna driva projektet på ett så ekonomiskt hållbart, friktionsfritt och kvalitativt sätt som möjligt. Efter projektets slutbesiktning är det också viktigt att entreprenaden håller över tid. Det görs genom att årligen se över fastigheterna och följa upp så att genomförd entreprenad håller genom hela garantitiden. Vi på dooby värnar extra mycket för att ni som kund ska få en så smidig och angenäm resa genom hela projektet som det bara går.

Projektledning digitalisering

Interna resurser i all ära men ibland behöver temporära resurser stötta in vid systeminföranden för att inte tappa fart i kärnverksamheten. Att anlita extern expertis som både är vana vid verksamhetsutmaningar och som förstår leverantörssidan brukar vara en klok investering.  Doobys erfarna konsulter har arbetat både som leverantörer av system och tjänster men även på kundsidan som verksamhetsledare, IT-chef, CIO och som VD i teknik intensiva företag.

Med andra ord kan vi garantera senioritet och professionalism med det lilla företagets flexibilitet.


VAD KAN DOOBY HJÄLPA TILL MED?

  • Ombesörja att förfrågningsunderlag, rambeskrivning, administrativa föreskrifter samt ritningar tas fram och skickas ut till utvalda entreprenörer
  • Att under projektet leda protokollförda byggmöten, sköta bygg och projektledning, kontrollera myndighetskrav, samordna så framtaget tidplan efterlevs
  • Vara med på samtliga besiktningar och kontrollera att efterfrågade handlingar och dokumentation finns
  • Löpande under garantitiden säkerställa att entreprenörens åtagande håller utlovad kvalitet