dooby

Vi på dooby arbetar med fastighetsförvaltning, konsultation vid entreprenadupphandlingar, som sakkunniga vid fasadbesiktningar och projektledning främst i Stockholm och Mellansverige.


fastighets- & byggkonsultation

Vi skapar trygghet för ägare och boende. En väl underhållen fastighet och en långsiktig planering medför ett långsiktigt boende.

projektledning

Vi har lång erfarenhet av projektledning av alla typer av byggprojekt, från små åtgärder till stora ombyggnationer och renoveringar.

underhållsplaner & upphandling

En underhållsplan är kanske en av de viktigaste dokumenten för en fastighet. I den framgår när vilka underhållsåtgärder som behöver göras både återkommande och de av engångskaraktär.