Fastighets- & byggkonsultation

Vi på dooby erbjuder fastighets- och byggkonsultation efter era önskemål. Att ta hand om fastigheter och byggprojekt innebär en kombination av att kunna ena olika yrkeskategorier och att göra det på ett ekonomiskt hållbart och försvarbart sätt. Det har vi på dooby bemästrat under många år och du kan därför vara säker på och trygg med att vi vet vad vi pratar om och att du får den kvalitet din budget tillåter.

Som stöd till fastighetsägare, förvaltare, bostadsrättsföreningar & samarbetspartners

Fastighetsägare, förvaltare & bostadsrättsföreningar
Om tiden eller en specifik kunskap inte riktigt finns där kan det vara läge att ta in externa resurser. Vi på dooby har tillsammans en bred kompetens om fastigheter men specialkunskap kring allt som rör det yttre skalet.

Vi har under lång tid projekterat, tagit fram handlingar, upphandlat projekt, projektlett och agerat sakkunniga fackmän kring fasader, balkonger, fönster och yttertak. Det har vi gjort för våra kunder men även för oss själva när vi arbetade som tjänsteleverantörer. 

Det är alltid bäst att lära känna fastigheterna under en längre tid, men Vi vet att det kan finnas långa framgångsrika förvaltningsrelationer som fungerar bra, därför kan vissa tilläggsinsatser räcka för att knyta ihop säcken. Det är där vi på dooby fyller ett tomrum. Vi kan som Fastighets- & Byggkonsulter agera både i det längre perspektivet eller genom kortare punktinsatser. 

Samarbetspartners, konsulter & entreprenörer 
Vi verkar i en relationsbaserad bransch och är rädda om de samarbetspartners vi har. Vi är däremot inte främmande för att skapa nya kontakter och starta nya framgångsrika samarbeten. Tveka inte att kontakta oss i litet som stort. 

Slutligen men nog så viktigt är att dooby har goda personliga kontakter med hantverkare inom alla yrkeskategorier, företag som arbetar med utemiljö och lokalvård och som alla delar våra värderingar. Anlitar ni dooby för någon insats så är vi mer än gärna med och samordnar insatserna och tar ansvar för att arbetet blir fackmannamässigt utfört.


VAD KAN DOOBYS KONSULTER HJÄLPA TILL MED?

  • Högt personligt engagemang
  • Ge din förening en trygg och enklare resa genom större rotprojekt
  • Bland annat ta fram förfrågningsunderlag, AF-delar, RAM beskrivningar och projektplaner
  • Genomföra statusbesiktningar och föreslå nödvändiga insatser
  • Ta fram underhållsplaner och handlingsplaner
  • Leda bygg- och rot projekt från första kontakt till slutbesiktning